WYNIKI ANKIETY NA TEMAT

POSIADANIA PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 

 

          W roku szkolnym 2018/2019 na pierwszych wywiadówkach, rodzice mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej posiadania przez uczniów telefonów komórkowych w szkole.

Ankieta została przeprowadzona w trosce o bezpieczeństwo  uczniów i przeciwdziałanie zagrożeniom, które pojawiają się w przypadku niewłaściwego używania aparatów telefonicznych oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

W badaniu wzięło udział 419 rodziców uczniów.

Na pytanie: Czy uważają Państwo, że przynoszenie do szkoły i używanie telefonów komórkowych przez dzieci niesie ze sobą zagrożenia/ niebezpieczeństwa? – 86,9 %  ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Na pytanie: Czy popierają państwo zakaz całkowitego używania telefonów komórkowych przez dzieci w naszej szkole? – 86,6% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za.

 

Dziękujemy Rodzicom za poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy.

W związku z powyższym w szkole w roku szkolnym 2018/20189 będzie obowiązywał zakaz posiadania telefonów komórkowych przez uczniów.

W sytuacjach wyjątkowych rodzice mogą wnioskować do dyrektora szkoły o posiadanie telefonu, na zasadach określonych w placówce:

aparat jest wyłączony, schowany , używany po zakończonych lekcjach.

W sytuacjach uzasadnionych uczeń ma możliwość skontaktowania się z rodzicami

 poprzez telefony stacjonarne w sekretariacie szkoły.