WYNIKI ANKIETY NA TEMAT POSIADANIA PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 na pierwszych wywiadówkach, rodzice mieli możliwość wypełnienia ankiety

dotyczącej posiadania przez uczniów telefonów komórkowych w szkole.

Ankieta została przeprowadzona w trosce o bezpieczeństwo  uczniów i przeciwdziałanie zagrożeniom,

które pojawiają się w przypadku niewłaściwego używania aparatów telefonicznych oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

W badaniu wzięło udział 404 rodziców uczniów.

Na pytanie: Czy uważają Państwo, że przynoszenie do szkoły i używanie telefonów komórkowych przez dzieci

niesie ze sobą zagrożenia/ niebezpieczeństwa?- 86% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Na pytanie: Czy popierają państwo zakaz całkowitego używania telefonów komórkowych

przez dzieci w naszej szkole?- 88% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za.

 

Dziękujemy Rodzicom za poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy.

W związku z powyższym w szkole w roku szkolnym 2017/2018

będzie obowiązywał zakaz posiadania telefonów komórkowych przez uczniów.

W sytuacjach wyjątkowych rodzice mogą wnioskować do dyrektora

szkoły o posiadanie telefonu, na zasadach określonych w placówce: aparat jest wyłączony,

schowany , używany po zakończonych lekcjach.

W sytuacjach uzasadnionych uczeń ma możliwość skontaktowania się z rodzicami

poprzez telefony stacjonarne w sekretariacie szkoły.