Bezpieczeństwo dzieci

 

Wszyscy pragniemy, aby dzieci były bezpieczne. Uczymy je prawidłowego zachowania w ruchu drogowym, bezpiecznego posługiwania się domowymi urządzeniami, wyposażamy w kamizelki i znaczki odblaskowe czy też kaski konieczne w czasie jazdy na rowerach. 

Są jednak umiejętności równie potrzebne, do których opanowania dziecko ma znacznie mniej okazji. Opinią publiczną często wstrząsają doniesienia o przestępstwach, których ofiarami padają właśnie dzieci. Naturalna dla młodego wieku ufność w stosunku do dorosłych, a także ciekawość świata i brak doświadczenia życiowego czynią właśnie z dzieci łatwy cel dla ludzi złej woli.

Niezwykle ważnym zadaniem stojącym przed dorosłymi, którzy mają wpływ na wychowanie młodego pokolenia, jest kształtowanie takich postaw i zachowań dzieci, które umożliwią im unikanie zagrożeń, minimalizowanie ich oraz szukanie obrony i pomocy. Aby to osiągnąć, trzeba z dzieckiem rozmawiać. 

 

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z "bezpiecznych postaw" jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych niebezpieczeństw.BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

 

Każde dziecko będące w domu, zwłaszcza same musi wiedzieć, że:
 

·         nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali ich rodzice;

·         zawsze należy powiedzieć rodzicom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym, że nieznajomy pukał do drzwi mieszkania;

·         zawsze należy mówić rodzicom z kim i gdzie się idzie oraz o której się wróci;

·         nie wolno chwalić się, co cennego jest w domu i kiedy wracają z pracy rodzice;

·         nie wolno bawić się kurkami gazu, zapałkami, kablami ani gniazdkami elektrycznymi;

·         zawsze dokładnie należy dokręcać kurki z wodą, żeby nie zalać sąsiadów;

·         nie wolno dzwonić dla kawału do obcych, jak dziecku się nudzi i chce z kimś porozmawiać;

·         w pobliżu telefonu zapisane są numery do bliskich osób, sąsiadów i służb porządkowych (Policji. Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).


ZABAWA I ULICA

Każde dziecko bawiące się poza domem, na placu zabaw, w parku czy idące ulicą powinno wiedzieć, że:

·         należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi:

·         z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi;

·         nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania;

·         nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy, soczków, owoców, zabawek;

·         nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych;

·         nie wolno z nieznajomymi wchodzić do windy;

·         należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie;

·         nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych;

·         w zimie nie wolno bawić się na zamarzniętej tafli jeziora czy stawu;

·         jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc;

·         jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było ich widać;

·         nie wolno nosić przy sobie dużych sum pieniędzy, jeżeli złodziej każe wypróżnić kieszenie, to lepiej żeby było ich mało np. 2 zł;

·         telefon komórkowy nie powinien być noszony w miejscu widocznym, a w domu należy spisać jego numer identyfikacyjny;

·         w przypadku problemów czy zagrożenia można zadzwonić na Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską czy Straż Pożarną.


PIES

Mimo, iż pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka każda osoba, która ma kontakt z psem powinna pamiętać, że może on być bardzo niebezpieczny. Dlatego, w ramach bezpiecznych zachowań w kontakcie z psami każde dziecko powinno wiedzieć, że:

·         nie wolno bawić się z psami obcymi, nawet jak właściciel jest w pobliżu, szczególnie gdy pies jest duży;

·         nie wolno psa drażnić, dokuczać mu czy próbować go uderzyć; często nie zdając sobie z tego sprawy, można wyzwolić u psa agresję, uderzając w ogrodzenie czy rzucając w niego różnymi przedmiotami;

·         jeśli pies zaczął na dziecko szczekać lub próbuje je zaatakować, musi ono stanąć na baczność, założyć dłonie na kark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz (jest to postawa bezpieczna stojąca). Jeśli będziesz stać spokojnie, pies obwącha je i odejdzie;

·         NIGDY NIE WOLNO PRZED PSEM UCIEKAĆ!

·         jeśli pies będzie dalej agresywny, dziecko musi przyjąć pozycję tzw. żółwia - brodę oprzeć na klatce piersiowej, rękami objąć szyję wokół karku i wykonać skłon do ziemi;

·         jeśli ma rower, może się nim zasłonić przed atakującym psem;

·         nie wolno wchodzić na cudzą posesję, gdzie jest pies;

·         nie wolno skracać sobie drogi do domu przejściem przez podwórko sąsiada albo ogród;

·         zawsze należy poważnie traktować tabliczki z napisami np.: "Tutaj ja pilnuję" i "Uwaga zły pies";

·         pies nie jest zabawką, nie wolno go ciągnąć za uszy, wkładać mu palców do oczu czy ciągnąć za ogon;

·         nie wolno przeszkadzać psu, kiedy je; może pomyśleć, że dziecko chce zabrać mu pożywienie, i dlatego może je ugryźć;

·         na spacerze nie wolno spuszczać psa ze smyczy i należy pamiętać, że powinien on mieć kaganiec (o zasadach trzymania psa na terenie danej gminy decydują przepisy gminne).


DZIECI I INTERNET

Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też osoby, które wykorzystują komputery do działań niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednictwem internetu. Dlatego w przypadku korzystania z internetu każde dziecko powinno pamiętać, że:

·         przez internet nie wolno podawać swojego nazwiska, wieku, nr. telefonu stacjonarnego, a zwłaszcza adresu miejsca zamieszkania;

·         przy instalacji strony prywatnej na komputerze domowym, zwłaszcza do "czatów" czy grup dyskusyjnych należy korzystać z NICK-a;

·         nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą do pracy, sklepu, ulubionej restauracji czy dyskoteki i gdzie chodzi się do szkoły;

·         prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że to, co pisze nam druga strona, nie zawsze jest prawdą. Wiele osób ukrywa swoje poglądy, nastawienie, skłonności, a zwłaszcza negatywne cechy charakteru. By utrzymać kontakt i osiągnąć swój cel, starają się być bardzo przyjazne, popierają nasze poglądy i prezentują siebie w jak najlepszym świetle;

·         nie wolno przez internet umawiać się z obcymi czy zawierać z nimi transakcji.