"100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - BITWA NA DATY".

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
nauczyciele historii Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła w Łaziskach Górnych
zorganizowali Miejski Konkurs Historyczny "100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - BITWA NA DATY".

Na konkurs zostali zaproszeni uczniowie łaziskich szkół podstawowych wraz z opiekunami.
Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

I miejsce - Małgorzata Adamska, Oskar Wodowski SP Nr 6
II miejsce - Dawid Witala SP Nr 3
III miejsce - Julia Szczykutowicz SP Nr 2
wyróżnienia: Zuzanna Gizdoń SP Nr 1, Amelia Nowak SP Nr 6

Organizatorzy konkursu Pani Urszula Rafa i Pani Barbara Erkier
serdecznie dziękują za liczny udział
oraz bardzo wysoki poziom wiedzy reprezentowany przez uczniów.