DOKUMENTY SZKOLNESTATUT


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


REGULAMINY WYCIECZEK


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2017/2018 - poprzednia podstawa


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2017/2018 - nowa podstawa


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2017/2018


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.


REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW.


PRZEDMIOTOWE OCENIANIE