DOKUMENTY SZKOLNESTATUT

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

REGULAMINY WYCIECZEK

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW (nowa podstawa programowa).

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW (stara podstawa programowa).

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW kl. I - III.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW kl.IV - VIII.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE