DYREKCJA


Od 1 września 2012
dyrektorem naszej szkoły jest

mgr BOŻENA SPAŁEK

wicedyrektor:
mgr IZABELA KRAWCZYK


wicedyrektor oddziałów przedszkolnych:
mgr JOLANTA PAJĄK

Poprzedni dyrektorzy:

mgr Eugenia Słowik - od 1.09.2002r. do 31.08.2012r.

mgr Danuta Janasik - 0d 1.09.1996r. do 31.08.2002r.