INFORMACJE O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


Informacje dla rodziców

Zarządzenie

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii