Harmonogram zajęć wspierających rozwój ucznia w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwisko

rodzaj zajęć

termin

1

I. Abidellaoui

zaj.wyrównawcze j.ang. kl.4

wtorek 7.15

2

I.Biłka

ZDW 2c

poniedziałek 5l

3

A.Ciałoń

ZDW 3e

wtorek 5l

4

K.Domagała

ZDW 2b

czwartek 5l

5

E.Drapacz

ZDW 2e

wtorek 5l

6

I.Gołombek

ZDW 3f

środa 1l

7

M. Karcz

ZDW 2a

poniedziałek 1l

8

J.Kmiecik

ZDW 1a

poniedziałek 6l

9

W.Kopiec

ZDW j.polski kl. 5

czwartek 13.50

10

J. Kot

ZDW 3b

poniedziałek 6l

11

A.Latus

zaj.wyrównawcze j.ang. kl.6

wtorek 8l

12

B.Leffler

ZDW 1b

środa 5l

13

E. Muszyńska

ZDW matematyka kl. 6

poniedziałek 8l

14

R.Ogierman

ZDW 3a

piątek 1l

15

Z. Pajka

zaj.wyrównawcze j.ang. kl.1-3

czwartek 7l

16

U. Rafa

ZDW 3c

piątek 7l

17

I.Rajnoga

ZDW matematyka Kl. 4

czwartek 1l

18

S.Raszka

ZDW 3d

wtorek 5l

19

T.Rudolf

ZDW j.polski kl. 4

środa 7l

20

J.Sz.Błażyca

zaj.wyrównawcze j.ang. kl.5

środa 7l

21

W. Szołtysek

ZDW j.pol. kl. 6

piątek 8l

22

T.T.Błatoń

ZDW 2d

środa 7l

23

J. Wuzik

ZDW matematyka kl. 5

poniedziałek 7l

Terapia pedagogiczna

1

B.Leffler

klasy 1

środa 6l

2

E.Drapacz

klasy 2

poniedziałek 6l

3

U.Rafa

klasa 3a, 3c

środa 6l

4

S.Raszka

klasa 3d

piątek 5l

5

M.Suchoń

klasa 3b

piątek 6l

klasa 3e

środa 6l

6

B.Szulc

klasy 4, 5

środa 15.00

7

I.Rajnoga

klasy 6

czwartek 8l

8

J.Kmiecik

socjoterapia kl. 1-3

wtorek 14.40

Harmonogram zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Prowadzący

rodzaj zajęć

termin

1

I.Abidellaoui

kółko językowe kl. 4a, 4b

środa 13.50

2

I.Biłka

kółko czytelnicze 2c

czwartek 12.55

3

A.Ciałoń

kółko czytelnicze 3e

czwartek 11.50

4

E.Dąbek

kółko ekologiczne kl. IV-VI

poniedziałek 7l

5

K.Domagała

kółko matematyczne kl. 2b

wtorek 8.55

6

B.Erkier

kółko historyczne

czwartek 15.30

7

E. Godziek

kółko czytelnicze

czwartek 7l, piątek 2l

8

I.Gołombek

kółko redakcyjne

środa 13.40

9

A. Grymel

kóło plastyczne kl. IV - VI

wtorek 14.35

10

J.Kot

kółko ortograficzne 3b

piątek 5l

11

I. Krawczyk

SKS dziewczyny kl. VI

środa 13.40

12

A.Latus

kółko językowe kl. 6

środa 8l

13

M. Małyska

SKS kl. I -III

środa 15.00, czwartek 15.30

14

SKS IV - VI

15

E.Muszyńska

kółko matematyczne kl. 6

wtorek 8l

16

R.Ogierman

kółko czytelnicze 3a

poniedziałek 6l

17

Z.Pajka

kółko językowe kl. 1-3

poniedziałek 7l

18

D.Raszka

SKS kl. IV-VI

poniedziałek 13.50

19

A. Sabuda

kółko wokalne kl. IV-VI

środa 14.45

20

E.Strzelczyk

kółko religijne kl. 4-6

czwartek 14.00

21

J.Szewczyk-Błażyca

kółko językowe kl. 5

piątek 7l

22

W.Szołtysek

kółko polonistyczne kl. 5

piątek 1l

23

T.Tabacka-Błatoń

kółko komputerowe kl. 2d

poniedziałek 6l

24

T. Widak

kółko przyrodnicze

wtorek 14.40

25

J. Wuzik

kółko teatralne

piątek 7l