LOGOPEDA SZKOLNY

Plan pracy
logopedy
Zadania
logopedy
Informacje
dla rodziców
Ćwiczenia
oddechowe
Ćwiczenia
aparatu artykulacji
Ćwiczenia
rozwijające


GODZINY PRACY LOGOPEDY
mgr Honorata Grzegorzek

PONIEDZIAŁEK
12.55 - 14.35
WTOREK
10.40 - 11.40
12.55 - 14.35
ŚRODA
9.50 - 10.35
11.35 - 15.25
CZWARTEK
11.15 - 11.45
13.50 - 15.25
PIATEK
10.40 - 11.45
12.55 - 15.25

GODZINY PRACY
NAUROLOGOPEDY
mgr Lucyna DługońPONIEDZIAŁEK
8.00 - 15.00
WTOREK
7.30 - 15.00
ŚRODA
7.30 - 15.00
CZWARTEK
7.30 - 15.00
PIATEK
7.30 - 15.00

GODZINY PRACY LOGOPEDY
mgr Aleksandra Rzepiak


PONIEDZIAŁEK
7.50 - 8.50
11.50 - 12.20
WTOREK
7.55 - 8.45
11.45 - 14.45
ŚRODA
7.50 - 8.50
CZWARTEK
11.45 - 14.30
PIATEK
11.35 - 12.35


CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1.Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2.Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3.Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. 4.Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5.Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6.Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.