LOGOPEDA SZKOLNY

Plan pracy
logopedy
Zadania
logopedy
Informacje
dla rodziców
Ćwiczenia
oddechowe
Ćwiczenia
aparatu artykulacji
Ćwiczenia
rozwijające
W gabinetach specjalistycznych w naszej szkole zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanych osób.
Odpowiednia baza zapewnia profesjonalną i skuteczną terapię dzieci i uczniów.CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1.Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2.Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3.Doskonalenie wymowy już ukształtowanej. 4.Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5.Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6.Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.