Patron szkoły

 

 

Karol
Wojtyła

Jan Paweł II

 
Jan Paweł II – Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. Do szkoły powszechnej uczęszczał w swojej
rodzinnej miejscowości. Uczył się bardzo dobrze, zawsze był
najlepszym uczniem w klasie. Lubił grać w piłkę nożną, wędrować
po górach, pływać i urządzać leśne biwaki. Od najmłodszych lat
chętnie chodził do Kościoła, po lekcjach szkolnych wstępował
na modlitwę. Był ministrantem. Dużo czytał i uczył się języków
obcych. Grał w szkolnym teatrze. Po zdaniu matury w 1938 roku
podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Jako student pisał wiersze, występował w studenckim
teatrze. W latach 1940-1944 pracował jako robotnik w fabryce
“Solvay” w Krakowie. Rok 1942 – Karol wstępuje do podziemnego
seminarium duchownego na wydziale teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Pragnie zostać księdzem. W seminarium
Karol wyróżniał się wiedzą, zdolnościami, skromnością
i koleżeńskością. W październiku 1946 roku Karol otrzymał
święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjeżdża do Rzymu
na dalsze studia. Po powrocie do kraju jest wikariuszem
w Niegowicach, potem w kościele św. Floriana w Krakowie.
Od 1950 roku w “Tygodniku Powszechnym” ukazują się jego
artykuły, wiersze. Pracuje z młodzieżą akademicką Krakowa.
W 1958 roku zostaje mianowany biskupem w Krakowie.
Dewizą swojego biskupstwa uczynił słowa “Totus Tuus” (Cały Twój).

W 1963 roku Papież Paweł VI mianował
Karola Wojtyłę arcybiskupem Krakowa.
Od 1966 roku Karol Wojtyła brał czynny
udział w obchodach tysiąclecia chrztu Polski.
W roku 1967 został mianowany kardynałem.
Karol Wojtyła był profesorem na
Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Napisał dużo
artykułów naukowych z dziedziny filozofii
i teologii. Jego książka “Osoba i czyn”
została przetłumaczona na wiele obcych
języków. 16 października 1978 roku
Kardynał Karol Wojtyła został wybrany
papieżem i przybrał imię Jan Paweł II. W czasie 26 lat
pontyfikatu odbył 104 podróże zagraniczne, w tym 8 do
naszej Ojczyzny. Ojciec św. Jan Paweł II od pierwszych
chwil swego pontyfikatu zdobywał miliony ludzkich serc.
Działo się tak między innymi dzięki wspaniałemu poczuciu
humoru, promiennemu uśmiechowi i wielkiemu umiłowaniu
człowieka, a szczególnie dziecka.


Niech będzie dla nas wzorem i przykładem do naśladowania.8 października 1998r. w Łaziskach odbyła się wielka uroczystość
- nadanie Szkole Podstawowej nr 6 imienia Jana Pawła II.

16 pażdziernika co roku obchodzimy Dzień Patrona Szkoły.

Z głębokim żalem i bólem żegnamy Cię Ojcze Święty. Byłeś Wielkim Człowiekiem. Swoim pielgrzymowaniem przyczyniłeś się do zmian na całym świecie. Jednoczyłeś ludzi różnych wyznań. Byłeś i będziesz dla wszystkich niekwestionowanym autorytetem. Niestrudzenie głosiłeś Słowo Boże. Zawsze stałeś na straży wielkich wartości: prawdy, wolności, pokoju. Pochylałeś się nad każdym człowiekiem, bo w każdym człowieku widziałeś obraz Boga. Nade wszystko jednak ukochałeś ludzi młodych. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach, a Twoje słowa będą dla nas drogowskazem w życiu. Nasza szkoła nosi Twoje imię, dlatego obiecujemy, że będziemy starać się żyć według ideałów głoszonych przez Ciebie. Chociaż w naszych sercach czujemy pustkę, to usta powtarzają Twoje słowa:

"A PRZECIEŻ NIE CAŁY UMIERAM,
TO CO WE MNIE NIEZNISZCZALNE - TRWA."

Oddajemy Ci ostatni hołd.
Zobacz okolicznościowe rysunki
i listy pożegnalne
Ostatnia aktualizacja strony: 28 października 2006r.