Prezentacja nadesłanych zdjęć pisanek wykonanych przez uczniów na konkurs
"Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"