"PRAWO OŚWIATOWE
O RODZICACH W SZKOLE
W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA"

Rodzice wnioskują......

Rodzice decydują.......

Rodzice opiniują.......

Rodzice uchwalają......