> Regulamin

> Dokumenty

> Zdjęcia

> Z notatnika psychologa i pedagoga 1

> Z notatnika psychologa i pedagoga 2


INFORMACJE O PROJEKCIE

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalne stoły demonstracyjne do prowadzenia zajęć metodą doświadczenia. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Prowadzenie tych zajęć również uatrakcyjnione będzie możliwością korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Ponadto w projekcie zaplanowano wsparcie związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wartość projektu: 520 021,75 zł

Dofinansowanie : 468 019,57 zł

Realizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych