Oddziały Przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
w Łaziskach Górnych