Jak uczniowie spędzają przerwy?

Kąciki relaksacyjne


Przerwy z planszówką


Szafki na przybory szkolne