GODZINY PRACY
PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

CO ROBI PSYCHOLOG W SZKOLE ?
  • prowadzi badania psychologiczne w celu zdiagnozowania deficytów rozwojowych, potencjalnych możliwości rozwoju oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologicznej
  • prowadzi indywidualne poradnictwo dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem
  • prowadzi terapię rodzinną oraz terapię indywidualną dziecka
  • prowadzi zajęcia z klasami w ramach godzin wychowawczych
  • zajęcia z profilaktyki uzależnień (według programu autorskiego)
  • zajęcia integracyjne
  • zajęcia mające na celu rozwiązanie pojawiających się konfliktów lub problemów w grupie klasowej
  • prowadzi badania socjometryczne na prośbę wychowawcy, aby określić pozycję poszczególnych uczniów w klasie
  • prowadzi w klasach czwartych wspólnie z nauczycielem plastyki Trening Twórczości