RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
r.szk.2018/2019


Kalendarz
2018/2019
Ubezpieczenie
2018/2019
Prawo
Oświatowe
Regulamin
Rady Rodziców
Gdzie
szukać pomocy
Uchwała
o Dofinansowaniu
Działalności Szkoły.
Ramowy
Preliminarz
Wydatków
Pielęgniarka
Szkolna


Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Dariusz Depta
Zastępca – Natalia Kobylańska
Skarbnik – Piotr BiskupTERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
1. Spotkania organizacyjne 11.09 - 20.09.2018
2. Konsultacje 27.11 - 28.11.2018
3. Wywiadówka semestralna 14.01 - 15.01.2019
4. Konsultacje
zebranie kl.VIII (egzaminy)
9.04 - 10.04.2019
5. Wywiadówka końcoworoczna 10.06.2019


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych informuje,
że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego §5 ust. 1 pkt. 1) oraz §5 ust. 2 pkt. 1) podpunkt a oraz §5 ust. 2 pkt. 2) i 3)
w roku szkolnym 2018/2019 będą następujące dni:


15 października - poniedziałek, Dzień Patrona
2 listopada - piątek po dniu Wszystkich Świętych
21 grudnia - piątek, wigilie klasowe
15, 16, 17 kwietnia - egzamin 8-klasistów
2 maja - czwartek przed Świętem 3 Maja
24 maja - piątek - Festyn Rodzinny

Terminy dodatkowych dni wolnych zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. We wszystkie te dni Szkoła będzie organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, o czym Rodzice i uczniowie będą na bieżąco informowani.

nr konta bankowego szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne
ING Bank Śląski O/Tychy
34 1050 1399 1000 0023 6374 4554


RADA RODZICÓW
nr konta:
PKO o/Łaziska Górne
79 1020 2528 0000 0102 0343 1418


subkonto dla Oddziałów Przedszkolnych, gdzie należy wpłacać wszelkie składki
związane z dziećmi z tych grup, nr konta:
PKO BP :23 1020 2528 0000 0302 0399 4928.

NIP: 635-17-91-875

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
Bożena Spałek
przyjmuje rodziców we wtorki od godz. 14.00 do godz. 15.30
lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.PODARUJ NAM SWÓJ 1% PODATKU

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła posiada subkonto w Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwala nam na gromadzenie środków zarówno z odpisów podatkowych, jak i wszelkich darowizn.

Aby przekazać nam swój 1% podatku wystarczy w odpowiednim miejscu deklaracji PIT
wpisać nr KRS 0000064561 oraz hasło „ SP 6 ŁAZISKA”