RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
r.szk.2017/2018


Kalendarz
2017/2018
Ubezpieczenie
2017/2018
Prawo
Oświatowe
Regulamin
Rady Rodziców
Gdzie
szukać pomocy
Uchwała
o Dofinansowaniu
Działalności Szkoły.
Ramowy
Preliminarz
Wydatków
Pielęgniarka
SzkolnaSkład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Marek Palka , e-mail palka.marek@wp.pl
Z-ca Przewodniczącego Dariusz Depta
Skarbnik Natalia Kobylańska


Dyżury RR w każdy piątek od 8.00 do 9.00 w sekretariacie szkoły.

Terminarz spotkań RR :
21.11.2017r.
09.012018r.
10.04.2018r.
29.05.2018r.
o godz. 17.30, w sali G1 na parterze szkoły.Wyniki konkursu wpłat :

1 miejsce klasa 1A - nagroda 30% wpłat

2 miejsce klasa 4E - nagroda 20% wpłat

3 miejsce klasa 3D - nagroda 10% wpłat.

Serdecznie dziękujemy z udział w konkursie.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZK. 2017/2018

Składka na ubezpieczenie wynosi 39 zł na 1 dziecko i 20 zł na kolejne.

    Warunki ubezpieczenia uczniów.

nr konta bankowego szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne
ING Bank Śląski O/Tychy
34 1050 1399 1000 0023 6374 4554


RADA RODZICÓW
nr konta:
PKO o/Łaziska Górne
79 1020 2528 0000 0102 0343 1418


subkonto dla Oddziałów Przedszkolnych, gdzie należy wpłacać wszelkie składki
związane z dziećmi z tych grup, nr konta:
PKO BP :23 1020 2528 0000 0302 0399 4928.

NIP: 635-17-91-875

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
Bożena Spałek
przyjmuje rodziców we wtorki od godz. 14.00 do godz. 15.30
lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
lp termin temat
2. 29.11.2017 kl. I - III
28.11.2017 kl. IV -VII
Wywiadówka śródsemestralna.
3. 16.01.2018 kl. I - III
17.01.2018 kl. IV -VII
Podsumowanie I semestru.
4. 17.04.2018 kl. I - III
18.04.2018 kl. IV -VII
Wywiadówka śródsemestralna.
5. 11.06.2018 kl. I - III
12.06.2018 kl. IV -VII
Podsumowanie roku szkolnego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych informuje,
że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego §5 ust. 1 pkt. 1) oraz §5 ust. 2 pkt. 1) podpunkt a oraz §5 ust. 2 pkt. 2) i 3)
w roku szkolnym 2017/2018 będą następujące dni:


13 października - piątek, Dzień Edukacji Narodowej
2 listopada - czwartek po dniu Wszystkich Świętych
22 grudnia - piątek, wigilie klasowe
30 kwietnia - poniedziałek przed 1 maja
2 maja - środa przed Świętem 3 Maja
4 maja - piątek
1 czerwca - piątek po Bożym Ciele
8 czerwca - piątek - Festyn Rodzinny

Terminy dodatkowych dni wolnych zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. We wszystkie te dni Szkoła będzie organizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, o czym Rodzice i uczniowie będą na bieżąco informowani.


Na subkonto nr KRS 0000064561 z hasłem: "Sp6 Łaziska" 33 podatników przekazało kwotę w wysokości 3 000,40 zł z 1% podatku dochodowego za rok 2015 rok.

Wszystkim Darczyńcom, którzy włączyli się w akcję przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz naszej placówki składamy serdeczne podziękowania.

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie zgromadzone środki zostaną rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na pomoc finansową dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej oraz na doposażenie sal lekcyjnych i klasopracowni w naszej szkole.


PODARUJ NAM SWÓJ 1% PODATKU

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła posiada subkonto w Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwala nam na gromadzenie środków zarówno z odpisów podatkowych, jak i wszelkich darowizn.

Aby przekazać nam swój 1% podatku wystarczy w odpowiednim miejscu deklaracji PIT
wpisać nr KRS 0000064561 oraz hasło „ SP 6 ŁAZISKA”
Na konto naszej szkoły za rok 2014 włynęło prawie 1900 zł.