Dzieci z rocznika 2014 zamieszkałe w obwodzie SP6 przyjmowane są do I klasy z urzędu.


Rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły od 01.02. do 15.02. 2021r. wypełniając kartę zgłoszenia (dostępna będzie w strefie rodzica lub do pobrania na stronie internetowej szkoły)

 

Mając na względzie sprawną organizację klas I na rok szkolny 2021/2022 prosimy rodziców o jak najszybsze zgłoszenie dziecka.

Wypełniony dokument należy oddać w sekretariacie szkoły lub wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej przy głównym wejściu.

Druk Zgłoszenia do klasy I w SP6 (plik do pobrania)

 

Zarządzenie Nr 284/863/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

ZarządzenieTERMINY REKRUTACJI.2021-01-18 (plik do pobrania)

Skip to content