REKRUTACJA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2019/2020


TERMINY REKRUTACJIKONTYNUACJA UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
w terminie od 04.02.2019 do 11.02.2019r.
Deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

dokumenty do pobrania

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O PREFERENCJI

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PRZEZ RODZEŃSTWO


OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ RODZINĘ KANDYDATA ZE ŚWIADCZEŃ OPS

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ŻŁOBKA

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH RELIGII