REKRUTACJA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2020/2021


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA M. ŁAZISKA GÓRNEDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O PREFERENCJI

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ RODZINĘ KANDYDATAZE ŚWIADCZEŃ OPS

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ŻŁOBKA