REKRUTACJA DO KL.I - 2019/2020


Dzieci z rocznika 2012 zamieszkałe w obwodzie SP6 przyjmowane są do I klasy z urzędu.
Rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły od 25.02. do 22.03. 2019r wypełniając kartę zgłoszenia
( dostępna będzie w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły)
Mając na względzie sprawną organizację klas I na rok szkolny 2018/2019 prosimy rodziców o jak najszybsze zgłoszenie dziecka.

TERMINY REKRUTACJIdokumenty do pobrania

ZGŁOSZENIE DZIECKA (z obwodu)

ZGŁOSZENIE DZIECKA (poza obwodem)