REKRUTACJA DO KL.I - 2020/2021


Dzieci z rocznika 2013 zamieszkałe w obwodzie SP6 przyjmowane są do I klasy z urzędu.
Rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły od 02.03. do 16.03. 2020r wypełniając kartę zgłoszenia
( dostępna będzie w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły)
Mając na względzie sprawną organizację klas I na rok szkolny 2020/2021
prosimy rodziców o jak najszybsze zgłoszenie dziecka.

ZGŁOSZENIE DZIECKA (z obwodu)