<
SAMORZĄD- rok szkolny 2017/2018


Blog Samorządu Szkolnego

PRZEWODNICZĄCA: Wiktoria Piskuła 6b

ZASTĘPCA: Natalia Roszkowska 6c

CZŁONKOWIE RADY UCZNIOWSKIEJ:

Natalia Kaczyńska 5a
Julia Juszczyk 5a
Małgorzata Adamska 5a
Aleksandra Palka 7a
Martyna Góra 6c

WOLONTARIAT:

Andrea Bembenik 7a

POCZET SZTANDAROWY:

Andrea Bembenik 7a
Aleksandra Palka 7a
Igor Kolonko 6a

Opiekun SU: Ilona Rajnoga