Dyrektor Nauczyciele Dyżury
nauczycieli
Dokumenty
szkolne
Wyniki konkursu wpłat :

1 miejsce klasa 1A - nagroda 30% wpłat
2 miejsce klasa 4E - nagroda 20% wpłat
3 miejsce klasa 3D - nagroda 10% wpłat.

Serdecznie dziękujemy z udział w konkursie.

Dzieci z rocznika 2011 zamieszkałe w obwodzie SP6
przyjmowane są do I klasy z urzędu.

Rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły
od 5 marca 2018r wypełniając kartę zgłoszenia
( dostępna będzie w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły - zakładka Rekrutacja.)
Mając na względzie sprawną organizację klas I na rok szkolny 2018/2019
prosimy rodziców o jak najszybsze zgłoszenie dziecka , w terminie do 31.03.2018


    Wyniki ankiety na temat posiadania przez uczniów telefonów komórkowych w szkole


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
Bożena Spałek
przyjmuje rodziców we wtorki od godz. 14.00 do godz. 15.30
lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.  O s t a t n i o  d o d a n e :

    IV Regionalny Konkurs Czytelniczy.

    Lekcje techniki.

    Bal karnawałowy - filmik.

    Bal karnawałowy.

    Półkolonie zimowe 2018 - cz.2.

    Wyniki Szkolnego Konkursu Poezji      Bożonarodzeniowej.

    Wyniki Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

    Tydzień regionalny.

    Jasełka.

    Poradnik "Jestem rodzicem dziecka z dysleksją".

    Półkolonie zimowe 2018.

    Podsumowanie akcji "Opatrunek na ratunek".

    Kolejny domek dla kotów.

    Rozrywkowe przerwy.

    SZÓSTKOWE POMAGANIE

    Kolędowanie.

    Barbórka.

    Liga Najmłodszych.

    Kółko kulinarne w j. angielskim.

    Prawa Dziecka.

    Święto Niepodległości.

    Nasze pierwsze nagrania muzyczne

    Koncert umuzykalniający.

    Orszak świętych.

    Powiatowe Zawody Szachowe

    Dzień Edukacji Narodowej 2017.

    Pasowanie pierwszoklasistów .

    Rajdy górskie.

    Bijemy rekord.

    Marzycielska Poczta.

    Rok Tadeusza Kościuszki.

    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Biuletyn Informacji Publicznej