Dyrektor Nauczyciele Dyżury
nauczycieli
Dokumenty
szkolne

Półkolonie zimowe

Półkolonie zimowe dla uczniów klas I - VII naszej szkoły oraz uczniów Gimnazjum
odbędą się w dniach 5.02 - 9.02. 2018r.(drugi tydzień ferii)
W dniach 2- 15.01.odbiór i oddawanie kart uczestników oraz regulaminów.

Koszt zimowiska : 80 zł
Wpłata na konto:
34 1050 1399 1000 0023 6374 4554
Szkoła Podstawowa nr 6
w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4
w tytule należy podać:

imię i nazwisko wpłacającego
imię i nazwisko dziecka oraz klasę

O zapisie dziecka na półkolonie zimowe decyduje kolejność oddawania prawidłowo wypełnionych kart
oraz regulaminu uczestników (szczególnie data, miejsce urodzenia, PESEL dziecka, numer telefonu opiekuna) oraz uregulowana odpłatność:
Od 20.01 do 31.01.2018 r.
należy złożyć potwierdzenie wpłaty w sekretariacie szkoły.    Wyniki ankiety na temat posiadania przez uczniów telefonów komórkowych w szkole


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
Bożena Spałek
przyjmuje rodziców we wtorki od godz. 14.00 do godz. 15.30
lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.  O s t a t n i o  d o d a n e :

    SZÓSTKOWE POMAGANIE

    Kolędowanie.

    Barbórka.

    Liga Najmłodszych.

    Kółko kulinarne w j. angielskim.

    Prawa Dziecka.

    Święto Niepodległości.

    Nasze pierwsze nagrania muzyczne

    Koncert umuzykalniający.

    Orszak świętych.

    Powiatowe Zawody Szachowe

    Dzień Edukacji Narodowej 2017.

    Pasowanie pierwszoklasistów .

    Rajdy górskie.

    Bijemy rekord.

    Marzycielska Poczta.

    Rok Tadeusza Kościuszki.

    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Biuletyn Informacji Publicznej