Numery telefonów do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych:

+ 48 32 22 43 246   lub   + 48 32 22 43 110

Służbowy telefon komórkowy:

512 928 244   lub   510 079 116

Najważniejsze numery wewnętrzne Szkoły:

Portiernia wewn. 25

Świetlica dolna wewn. 28

Intendent wewn. 35

Pedagog i psycholog szkolny wewn.36

Pielęgniarka wewn. 37

Oddziały przedszkolne: grupa I wewn. 45, grupy II i III wewn. 48, grupa IV wewn. 33

Adresy e-mail:

sekretariat@sp6.laziska.pl

oddzialprzedszkolny@sp6.laziska.pl

Skip to content