ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SP 6
29 września kolejny raz nasza szóstka wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day). Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. W tym roku w akcji wzięły udział 3883 szkoły z 32 krajów. Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw, pytań , testów. A 29 września – sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”. Dzieci stają się egzaminatorami i sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia swoich koleżanek i kolegów oraz dorosłych. Wyzwanie postawione przez dzieci podjęło czternastu dorosłych i wszyscy otrzymali legitymację MT EXPERTA. Wśród uczniów klas IV – VII na 231 uczniów 159 nie ma problemów z tabliczką mnożenia i zostało MT EXPERTAMI. Gratulujemy wszystkim i cieszymy się z tylu rozdanych tytułów eksperta tabliczki mnożenia, i liczymy na równie duże zaangażowanie w przyszłym roku.