UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU 2017/2018


Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szk. 2017/2018


Zgłoszenie szkody


Zgłoszenie szkody - oświadczenie opiekuna.


Postępowanie w wypadku zgłoszenia szkody.