UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU 2018/2019
Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szk. 2018/2019


Zgłoszenie szkody


Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.


Polisa (oddziały przedszkolne).


Polisa (szkoła).