WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

KONTO BANKOWE:

Rada Rodziców przy SP-6 Łaziska Górne

PKO o/Łaziska Górne

79 1020 2528 0000 0102 0343 1418

 

 

Zasady wpłat:

70,00 – jedno dno dziecko w szkole

50,00 – dwoje dzieci w szkole

40,00 – troje i więcej dzieci w szkole

(wpłaty dotyczą każdego dziecka)

 

W tym roku szkolnym kontynuowany jest klasowy konkurs wpłat.