PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
rok szk. 2018/2019


Edukacja Wczesnoszkolna J. angielski 1-3 Religia WF 1 WF 2-3
J. polski 4-8 J. polski 6 Historia WF 4 WF 5-6
J. angielski 4-8 J. niemiecki 7 J. niemiecki 8 EDB 8 Muzyka
Matematyka Fizyka Przyroda Biologia WF 7
Chemia Geografia Technika Plastyka Informatyka