ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI ZBIERANIA NAKRĘTEK

 

DLA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY FILIPA

 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

MY FAVOURITE PET

MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO DOMOWE

Serdecznie zapraszam wszystkie chętne dzieci z Oddziałów Przedszkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-językowym pt. ‘My favourite pet’.

Cele konkursu:

– rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim;

– rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni;

– wyrażanie wrażliwości estetycznej uczniów poprzez wykonywanie pracy plastycznej różnymi technikami;

– poszerzenie wiadomości o zwierzętach;

– prezentacja umiejętności uczniów.

Zasady konkursu:

Czas trwania konkursu:

12.04 – 26.04.2021 r.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci 3 i 4letnie
 • dzieci 5 i 6letnie

Warunki uczestnictwa:

                               Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ulubione zwierzątko domowe. Prace należy wykonać indywidualnie w formacie A4 lub A3, techniką dowolną. Każdy uczestnik musi umieć podać angielską nazwę wybranego zwierzątka domowego:

‘My favourite pet is…’

Przykładowe zwierzątka domowe: cat, dog, mouse, bird, hamster, fish, parrot, guinea pig, rabbit

Metryczka:

                Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza dziecko.

Kryteria oceny:

 • wyłączenie samodzielne wykonanie pracy plastycznej przez dziecko
 • zgodność z tematem
 • oryginalność i pomysłowość

Prace plastyczno-językowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury, w

                skład którego wchodzą: nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawcy grup

przedszkolnych.

Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca

w poszczególnych grupach wiekowych oraz wyróżnienie dla jednego uczestnika konkursu z każdej grupy.

Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:

Proszę o wykonanie prac do 26.04.2021 r.

Zostaną one zebrane przez wychowawców grup po powrocie dzieci do przedszkola.

Uczestnicy zostaną zapytani przez nauczyciela języka angielskiego,

jakie zwierzątko prezentuje ich praca konkursowa.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród

nastąpi na zajęciach języka angielskiego, w kolejnym tygodniu po zebraniu prac.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej przedszkola,

a prace uczestników ozdobią galerię na korytarzu przedszkola.

              

Wszystkich informacji na temat konkursu udzieli:

                mgr Magdalena Adamczyk e-mail: m.adamczyk@sp6.laziska.pl

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ŻYCZĄ NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział

w akcji charytatywnej dla Wiktora Maresza z Orzesza.

Dzięki Państwa hojności udało się uzbierać 

800zł 

na dalsze leczenie chłopca.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU – NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

Kategoria 3-4 latki

1 miejsce Wiktoria Wróbel gr 1

2 miejsce Hanna Zawada gr 2

3 miejsce Wiktor Rutka gr 1

Wyróżnienie

Borys Spek gr 1

Marta Ługowska gr 2

Nagroda specjalna

Piotr Pudełko gr 1

Kategoria 5-6 lat

1 miejsce Zuzanna Domagała

2 miejsce Jakub Gałuszka

3 miejsce Patryk Mendecki

Wyróżnienie

Malwina Ficek 

Bartosz Kuciel

Nagroda specjalna Alicja Oltman

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

WITAMY WIOSNĘ

 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszych Oddziałów Przedszkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.  Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna

 1. Cele konkursu:

-pobudzenie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;

-podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób związanych z obrzędami Świąt Wielkanocnych;

-rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci;

-popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych;

-rozwijanie zdolności manualnych;

-poszukiwanie różnych ciekawych form plastycznych;

 1. Zasady konkursu:

        1.Czas trwania konkursu: 16.03-26.03.2021 r.

 1. Kategorie wiekowe:

           -dzieci 3 i 4 letnie

           -dzieci 5 i 6 letnie

 1. Kategorie konkursowe:

Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna – przestrzenna, wykonana dowolną techniką plastyczną:

 • Kurka, baranek lub zajączek wielkanocny
 • pisanka wielkanocna
 • stroik wielkanocny
 1. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą : imię i nazwisko dziecka, grupę, do której uczęszcza dziecko.

 1. Kryteria oceny:

-zgodność z tematem;

-oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;

6.Komisja konkursowa:

Prace oceniane będą przez powołaną komisję konkursową, w skład której wejdą:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 oraz organizatorzy konkursu.

 1. Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych oraz wyróżnienie dla jednego uczestnika konkursu z każdej grupy przedszkolnej.

8.Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:

Prace prosimy składać u nauczycieli poszczególnych grup przedszkolnych do

26.03.2021 r., w tym dniu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród dla uczestników konkursu.

 1. Po zakończeniu konkursu przewidujemy wystawę wszystkich prac uczestników na korytarzu przedszkola, wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielą organizatorzy:

mgr Patrycja Golec, mgr Aleksandra Lewandowska.

8 marca – Dzień Kobiet

 

DZIEŃ KOTA

BAL KARNAWAŁOWY

dav

Zimowe zabawy

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

Grupa I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV

Grudzień w naszym przedszkolu

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna”

 

kategoria 3,4 latki

kategoria 5,6 latki

Pozostałym dziękujemy za udział

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

 

 

Barbórka

 

 

 

Andrzejki

25 listopada obchodziliśmy

„Dzień Pluszowego Misia”

[gallery ids=”6427,6428,6429,6430,6431,6432,6433,6434,6435″

20 listopada obchodziliśmy w przedszkolu

„Ogólnopolski Dzień Praw dziecka”

      

Zadania przedszkolaków realizowane w ramach projektu

Piękna nasza Polska cała”

Rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Pani Jesień”.

W kategorii 5-6 latki
I miejsce Jagoda Łękawa (grupa Słoneczka),
II miejsce Zuzanna Domagała (grupa Krasnale),
III miejsce Nikola Hawrył (grupa Krasnale).
Wyróżnienie:
Patryk Mendecki oraz Mateusz Stasiński (grupa Słoneczka)

W kategorii 3-4 latki
I miejsce Iga Olszówka (grupa Smerfy),
II miejsce Amelka Czmajduch (grupa Kotki),
III miejsce Maja Hyba (grupa Smerfy).
Wyróżnienie Marta Ługowska (grupa Smerfy)

 

 

Łapiemy ostatnie promienie słońca

Dzień Chłopaka

Dzień Przedszkolaka

Skip to content