ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. 2019/2020
W związku z pandemią uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się inaczej niż do tej pory.
Nie było akademii, każda klasa miała wyznaczoną godzinię, w czasie której wychowawcy wspólnie z dyrektorem szkoły,
rozdali dyplomy i nagrody. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem,
dyplomy oraz listy gratulacyjne dla rodziców.
Uczniowie klasy 8 otrzymali dyplomy absolwenta, a najlepsi - srebrną tarczę.

Zakończenie klasy 3a
Zakończenie klasy 8a
Prezentacja dla klasy 8a