Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Dnia 27.04.2017 przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli
w Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie Śl. - Kochłowicach.
Uczniowie klas VIb, VIc i VId wraz z opiekunem udali się
do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śl.,
gdzie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa Adama Wodarczyka