SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych zaprasza rodziców przedszkolaków na spotkanie organizacyjne w dniu 30.08.2020r. (poniedziałek)

na godzinę 16:00 – grupy młodsze (gr I i gr II) na stołówce szkolnej.

na godzinę 17:00 – grupy starsze (gr III i gr IV) na małej Sali gimnastycznej.

Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki. Aby ograniczyć ilość osób na spotkaniu, prosimy o przybycie tylko jednego rodzica danego dziecka.

Wszystkie szczegóły dot. wyprawki i organizacji pracy oddziałów zostaną przekazane na spotkaniu.

DYŻUR LETNI – SIERPIEŃ 2021

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 12 kwietnia 2021r do 26 kwietnia 2021r.  poniżej niniejszej informacji oraz w strefie rodzica znajdującej się przy wejściu głównym  w holu szkoły będzie można pobrać deklarację na pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym – W SIERPNIU 2021.
Bardzo prosimy o przemyślenie Państwa potrzeb i wypisanie deklaracji.

Przypominamy, że w miesiącu lipcu dyżur będzie pełniło Przedszkole nr 6 „Pod Topolą”.

Wniosek wraz z klauzulami należy oddać osobiście w sekretariacie szkoły. Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.

Pliki do pobrania:
DYŻUR LETNI 2021 DEKLARACJA
Obowiazkowe klauzule informacyjne RODO

Wizja.NET – zgłaszanie błędów w naliczaniu opłat
za żywienie i/lub pobyt w oddziale przedszkolnym

 

Naliczanie obecności w systemie odbywa się poprzez odbijanie karty obecności na czytniku w korytarzu oddziału przedszkolnego.

W sytuacji gdy nie posiada się przy sobie karty, należy wpisać godzinę przyjścia i wyjścia dziecka w Rejestrze obecności znajdującym się przy czytniku.

Niezgłoszona lub za późno zgłoszona nieobecność skutkuje naliczeniem żywienia za dany dzień.

Nieobecność lub spóźnienie na pierwszy posiłek zgłaszamy do intendenta (numer wewnętrzny 35) lub do sekretariatu szkoły maksymalnie do godziny 8:00 rano.

Nie ma możliwości rezygnacji z ostatniego posiłku w dniu, w którym dziecko już skorzystało ze śniadania.

Dostęp do obecności rejestrowanych w serwisie Wizja.NET pozwala rodzicowi na BIEŻĄCĄ kontrolę rejestrowanych obecności dziecka. W sytuacji niezgodności w obecnościach należy NIEZWŁOCZNIE poinformować intendenta szkoły lub sekretariat.

W sytuacji niezgodności w naliczeniu za zakończony miesiąc należy NIEZWŁOCZNIE poinformować intendenta lub sekretariat.

Należność wynikającą z naliczenia za dany miesiąc należy wpłacać W TERMINIE wykazanym na rachunku lub pasku opłat.

Niedopłaty lub zaległości w opłatach można skonsultować w księgowości prowadzonej przez Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych, telefon: 032 2241774 wewn. 4 – naszą szkołę prowadzi Pani Ewa.

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA PLATFORMĘ MS TEAMS

 

TEAMS- zdalne nauczanie-aktywacja i uruchomienie programu (plik Word)

Uwaga

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH OD 04.01.2021r do 15.01.2021r

W związku z koniecznością zaplanowania odpowiedniej organizacji pracy przedszkola proszę o wskazanie dat pobytu dziecka w przedszkolu
w okresie FERII ZIMOWYCH
Termin składania deklaracji od 11.12.2020r do 18.12.2020r.
Nie złożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją  z pobytu dziecka w przedszkolu w okresie trwania ferii zimowych.

Deklaracje można składać bezpośrednio w przedszkolu u wychowawców grup lub drogą e-mailową na adres oddzialprzedszkolny@sp6.laziska.pl

Do pobrania: Deklaracja ferie zimowe (plik Word)

 

Szanowni Rodzice!

W związku z koniecznością zaplanowania żywienia i opieki w czasie przerwy świątecznej w dniach od  22.12.2020r. do 31.12.2020r. 
prosimy o zdeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu.
Deklarację  można pobrać  ze strony internetowej przedszkola oraz w holu przedszkola.
Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 07.12.2020r.
Deklarację składamy drogą e- mailowa na adres oddzialprzedszkolny@sp6.laziska.pl   lub do skrzynki znajdującej się w holu przedszkola.
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu.

Do pobrania : Deklaracja (plik Word)

Skip to content