W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele nadal będą prowadzić konsultacje dla rodziców.
Ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego związanego z COVID – 19 zmieniona zostaje ich organizacja.

Sposób postępowania:
1.Rodzic poprzez dziennik LIBRUS zgłasza potrzebę konsultacji u konkretnego nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub specjalisty.
2.Nauczyciel proponuje termin konsultacji i kanał komunikacji dogodny dla obydwu stron.
3.Konsultacje mogą się odbywać drogą on-line, telefonicznie lub osobiście na terenie szkoły.
4.W przypadku konsultacji osobistych nauczyciel podaje informację do pani woźnej o godzinie przyjścia rodzica i informuje w której sali się odbędą.
5.Rodzice przychodzący na konsultację są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Skip to content