Dzisiaj na zajęciach logopedycznych ćwiczyliśmy

umiejętność kategoryzowania

czyli zdolność dostrzegania cech wspólnych

i różnicujących pośród przedmiotów,

grupowanie ich według jakiejś zasady.
Po co naszym dzieciom ta umiejętność?

Pozwala ona na uczenie się reguł społecznych,

reguł językowych,ćwiczy analizę wzrokową, skupienie,

logiczne myślenie i wnioskowanie.

 
 
Ćwiczenia logopedyczne dla 5 i 6 latków z głoskami „sz”, „ż”, „cz”, dż”

SZ,RZ CZ,DŻ

Ćwiczenia dla 6 latków z głoską „r”

R

Ćwiczenia dla 4 latków z głoskami

ĆWICZENIA

ĆWICZENIA 2

Ćwiczenia dla 3 latków z głoską „ś”:

Ś

ĆWIECZENIA Ś

Ćwiczenia motoryki małej dla dzieci:

ĆWICZENIA MOTORYKI

Gra głoska „sz”

SZ

GŁOSKA SZ

GŁOSKA SZ CIĄG

Gra głoska „ż”

Ż

Gra głoska „r”

R DALSZY

Materiały dla 3, 4, 5 ,6 latków

Ćwiczenia oddechowe:

FILM 3

FILM 4

Ćwiczenia spostrzegawczości:

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Zabawy logopedyczne dla 3-latków

ZABAWY

Gry

GRA 5 LATKI

GRA 6 LATKI

Karty pracy

KARTA PRACY 3 LATKI

KARTA PRACY 4 LATKI

 

Materiały dla 3, 4, 5 ,6 latków

Ćwiczenia oddechowe:

ĆWICZENIA ODDECHOWE 1

ĆWICZENIA ODDECHOWE 2

Ćwiczenia małej motoryki i słownictwa:

ĆWICZENIA MOTORYKI

Materiał dla 6-latków
Ćwiczenia głoski „ż”

GŁOSKA Ż

Materiał dla 5-latków

ĆWICZENIA

Utrwalenie głoski „sz”

GŁOSKA SZ

Materiał dla 4- latków:
Ćwiczenia z głoską „s”

GŁOSKA S

Materiał dla 3 latków:
Ćwiczenia z głoską „k”

GŁOSKA K

 

Skip to content