Projekt ZDALNA SZKOŁA +

Projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Beneficjenci ostateczni: uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:
1. Laptop HP 250G7 – 3 sztuk
2. Mysz bezprzewodowa BLUPOP BM200 – 3 sztuk

Kwota grantu: 7 500,00 zł

Projekt ZDALNA SZKOŁA

Nasza szkoła uczestniczy w projektach grantowych Zdalna Szkoła w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.
Projekt grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Beneficjenci ostateczni: uczniowie lub nauczyciele nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:
1. Laptop Acer ASPIRE A315-54Ki5-6300U/15.6”FHD – 12 sztuki
2. Bezprzewodowa Mysz optyczna Esperanza EM101K USB – 12 sztuki
3. Modem 3G+ Lenovo-Medion, Aero2 – 9 sztuk

Kwota grantu: 30 498,00 zł

Skip to content