Witamy w części przedszkolnej naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z zakładkami dotyczącymi oddziałów przedszkolnych.

Informacja dotycząca zamknięcia przedszkoli

 

 

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszych Oddziałów Przedszkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.  Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna

 1. Cele konkursu:

-pobudzenie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;

-podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób związanych z obrzędami Świąt Wielkanocnych;

-rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci;

-popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych;

-rozwijanie zdolności manualnych;

-poszukiwanie różnych ciekawych form plastycznych;

 1. Zasady konkursu:

        1.Czas trwania konkursu: 16.03-26.03.2021 r.

 1. Kategorie wiekowe:

           -dzieci 3 i 4 letnie

           -dzieci 5 i 6 letnie

 1. Kategorie konkursowe:

Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna – przestrzenna, wykonana dowolną techniką plastyczną:

 • Kurka, baranek lub zajączek wielkanocny
 • pisanka wielkanocna
 • stroik wielkanocny
 1. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą : imię i nazwisko dziecka, grupę, do której uczęszcza dziecko.

 1. Kryteria oceny:

-zgodność z tematem;

-oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;

6.Komisja konkursowa:

Prace oceniane będą przez powołaną komisję konkursową, w skład której wejdą:

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 oraz organizatorzy konkursu.

 1. Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych oraz wyróżnienie dla jednego uczestnika konkursu z każdej grupy przedszkolnej.

8.Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:

Prace prosimy składać u nauczycieli poszczególnych grup przedszkolnych do

26.03.2021 r., w tym dniu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród dla uczestników konkursu.

 1. Po zakończeniu konkursu przewidujemy wystawę wszystkich prac uczestników na korytarzu przedszkola, wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielą organizatorzy:

mgr Patrycja Golec, mgr Aleksandra Lewandowska.

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii

Skip to content