REKRUTACJA 2021/2022
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP6

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
w dniach od 17 marca 2021 r. do 23.03.2021 r.
muszą osobiście w sekretariacie szkoły złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług oddziału przedszkolnego.

Druk oświadczenia można pobrać poniżej lub w strefie rodzica tj. w holu szkoły (główne wejście do budynku).
Nie złożenie oświadczenia oznacza rezygnację zakwalifikowanego kandydata z korzystania z usług oddziału przedszkolnego.

druk do pobrania:
oswiadczenie-woli-21-22

 

W TERMINIE 01-08.02.2021 R. BĘDĄ ZBIERANE
DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

(DOKUMENT DO POBRANIA U WYCHOWAWCY GRUPY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

ZWROT DEKLARACJI U WYCHOWAWCY GRUPY.

 

W TERMINIE 09-22.02.2021 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (WNIOSEK+ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

(ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA W SEKRETARIACIE LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY OD 01.02.2021 R.)

wniosek
w1_oswiadczenie_wielodzietność
w2_oswiadczenie_samotne wychowywanie
w3_oswiadczenie_zatrudnienie
w4_oswiadczenie_preferencja
w5_oswiadczenie_rodzenstwo
w6_oswiadczenie_wsparcie
w7_oswiadczenie_zlobek

ZWROT WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W SEKRETARIACIE SZKOŁY Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

Zarządzenie Nr 284/863/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

ZarządzenieTERMINY REKRUTACJI.2021-01-18 (plik do pobrania)

Skip to content